• droga krajowa nr 5 (E – 261), relacji: Świecie nad Wisłą – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław – Lubawka (budowana droga ekspresowa S5 z Węzłem Pruszcz),
  • droga wojewódzka nr 248, relacji: Zbrachlin – Topolno – Borówno
  • linia kolejowa znaczenia państwowego nr 131 (C–E 65), relacji: Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław – Chorzów z dwoma stacjami kolejowymi w Pruszczu i Parlinie,
  • linia kolejowa znaczenia regionalnego nr 201 Gdynia – Kościerzyna – Maksymilianowo – Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka.

Miejscowa jednostka samorządu terytorialnego, pragnąc mieć wpływ na rozwój i promocję gminy, uczestniczy w pracach i działaniach szeregu związków ponadgminnych. Między innymi w:

  • Związku Gmin Wiejskich RP,
  • Związku Gmin – Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy,
  • Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz,
  • Lokalnej Grupie Działania "Gminy Powiatu Świeckiego".

"Znamy potrzeby mieszkańców Gminy. Jesteśmy gotowi aby je dalej urealniać!” - Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski