wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest poniedziałek, 24 luty 2020 12:34:59
Jesteś tutaj: Informacje o Gminie > Turystyka >

Walory turystyczne Seroc...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

Walory turystyczne SerockaKilka słów o historii

Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska Sroka. Wieś występuje także pod nazwami: Syrock, Srosko, Sroczko, Sroczek, Czecherocz, Schroczke, Syroczek, Sieroczko, Sierock, Schirotzken, Schrotten. W 1920 roku przywrócono obecną nazwę Serock.

Najstarsze ślady osadnicze sięgają epoki brązu, pierwszego okresu datowanego na 1700-1450 lat p.n.e. Znaleziono między innymi toporek z otworem, siekierkę typu niemieckiego, szpilę brązową, toporki kamienne i gruz ceramiczny. Z okresu wczesnego żelaza na uwagę zasługują specyficzne formy grobów zaliczane do kultury pomorskiej tzw. groby skrzynkowe, w których znajdowały się naczynia gliniane ze spalonymi szczątkami ludzkimi. Groby takie znajdowały się niedaleko zbiorników wodnych, co mogło mieć związek z obrzędami około pogrzebowymi i wierzeniami ludności przedchrześcijańskiej. Jeden z nich znajdował się na wzniesieniu przy drodze do Starego Jasińca (pole Pawła Tomasika), drugie na wzniesieniu na przeciwko dawnej mleczarni przy Jeziorze Księże dawniej Popowo, ( pole p. Myka).

Serock wzmiankowany jest w dokumencie Mestwina II z 1264 r. jako gród Syrock. Miejscowość przechodzi wielokrotnie w ręce licznych właścicieli, jest własnością prywatną Nasława Ubysławica herbu Rola-po zniesieniu kasztelani, następnie zostaje nadany Piotrowi z Nowego synowi wojewody Święcy, dalej zostaje zastawiony biskupowi włocławskiemu Gerwardowi. W ręce krzyżackie mógł przejść po utracie Pomorza Gdańskiego w 1309r. Księgi czynszowe krzyżackie wymieniają Serock w 1415 i 1430, z których opłaty pobierał wójt z Jasińca. Po zrujnowaniu ziem przez Husytów w 1433r. ziemie opustoszały. W 1455r. Kazimierz Jagielończyk przekazał wieś Janowi z Kościelca. W XVI w. Serock był w posiadaniu starosty Żalińskiego dalej Raczyński, Piwnicki, Wornikowski, Lindner. Serock swymi korzeniami sięga początków tworzenia sieci parafii na ziemiach powiatu świeckiego. Pierwszym znanym nam z imienia jest proboszcz Jan, który występuje jako świadek w sporze z cystersami byszewskimi o ziemie sporne leżącymi w okolicy dzisiejszego Kręgla, a wówczas było tam Jezioro Lubiechorz. Był to rok 1292, a więc już wtedy istnieć musiał kościół, którego obszar sięgał od Polskiego Cekcyna, Bysławia, przez Wudzyn, Świekatowo do dzisiejszego Koronowa. Ważnym etapem kształtowania się organizacji ziemskiej było utworzenie nowej kasztelanii Serockiej położonej na pograniczu Pomorza i Kujaw, która została wydzielona z kasztelanii Wyszogrockiej. Kasztelania Serocka istniała prawdopodobnie od 1288 do 1294 r., gdzie w źródłach występuje jako świadek kasztelan Serocki "cones Nasslaus...,castellanu de Sroska". Pierwotny gród, który był najpewniej drewniano-ziemny znajdował się niedaleko obecnego zamku krzyżackiego. Obecne badania archeologiczne wykluczają możliwość istnienia grodu w miejscu zamku. Być może gród znajdował się ok. 300 metrów na południowy zachód, gdzie odkryto małe grodzisko.

Kalendarium:

*1264r. dokument Mestwina II świadczący o istnieniu miejscowości

*1277r. z parafii Serock wydzielono par. Świekatowo

*1288-1294r.  kasztelania Serocka Nasław Ubysławic

*1305r. Serock przechodzi w ręce Piotra Święcy

*1308r. z par. Serock wydzielono par. Wudzyn

-1325r. z par. Serock wydzielono Bysław

*1349r. wieś wymieniona jako miejscowość graniczna między ziemią pomorską a

Kujawską

*1414r. zamek w Jasińcu zajmują Polacy, następnie podpalają\

*1421 Polacy oddają zamek Krzyżakom 15 lipca zgodnie z wyrokiem Zygmunta Luksemburskiego

*1415,1430,1433r. Serock wymieniony jest w księgach czynszowych krzyżackich

*1433r. spustoszenie wsi przez Husytów

*1433-36 zamek ponownie w rękach Polaków zwrócony na mocy ugody w Brześciu

*1451r.zamek przechodzi w ręce Polaków i zostaje zapisany Janowi z Kościelca

*lustracja starosty Żalińskiego z początku XVI w. wymienia: 15 łanów, zamieszkiwanych przez 8 gburów, 5 ogrodników, 1 rzemieślnika, 1 karczmarza

*XVI w. pierwsze wzmianki o szkole

*1583r. wizytacja biskupia mówi o drewnianym kościele i jego wyposażeniu

*lustracja z 19 lipca 1664r.

- 45 włók ziemi, w tym 4 parafialne, 3 wybranieckie, 21 gburskich, 17 leżących odłogiem

wieś zamieszkiwał kołodziej , szewc, karczmarze

*1682r. 13 maja założono szpital dla 4 ubogich

*1686r. powstaje Bractwo Różańcowe

*po 1772r. starostwo przeszło pod panowanie pruskie

Od 1672r do 1772r. starostwo niemal nieprzerwanie było w rękach Tuchołków, po zapłaceniu odszkodowania zabrano ziemie i już rok później pojawili się osadnicy z Meklenburgii dzieląc społeczeństwo na polskie i niemieckie

*1848r. do parafii Serock dołączono Kręgiel, Lipiny, Lubania, Kurpiszewo, Wątrobowo, Dubielno, Wielonek, Cierplewo, Stążki, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec

*1859r. 18 lipca powstaje Bractwo Trzeźwości, które szybko upadło

*1873r. powstaje kościół ewangelicki z czerwonej cegły

*1876r. badania archeologiczne odkrywają mogiły kamienne

*1885r. Serock wszedł w skład powiatu świeckiego

*1886r. powstała Niemiecka Komisja Kolonizacyjna ostra walka o ziemię

*1887r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna „Feuer-Schutz”  inicjatorem był Maks Fryc a później jego funkcję przejął Fryc Teszke, który był także miejscowym kowalem

*1899r. nowy budynek szpitalny

*1904r. do parafii Pólko, Rudno, Piaseczno

*1906r. strajk  szkolny w obronie polskości

*1920 r. powiat wszedł w granice województwa pomorskiego

*1920r. pierwszym wójtem Serocka został Wiktor Golnik do 1922r.

*1923 - 1939r. wójtem był Franciszek Wiecki

*1921r. liczba mieszkańców 572, w tym; Polacy 128, Niemcy 444

*1923r. powstaje Towarzystwo Powstańców i Wojaków prezes Jan Papenfus  i drugie  1930 (TPW prorządowe na czele którego stanął Stanisław Pryłowski)

*1926r. powstaje Kółko Rolnicze przewodniczący Jan Papenfus

*1926r. 19 kwietnia do parafii Wudzyn dołączono Stary Jasiniec

*1927r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

* do1928 r. pastor Kipchard Eischstadt a następnie Karol Fryderyk Jonat

*1929 r. uszkodzenie wierzy kościelnej w trakcie wichury

*1929r. dekret z 19 grudnia przekazuje część parafii Serock, folwark Luisenhof do tworzącej się organizacji kościelnej w Pruszczu

*1930 r. uroczyste otwarcie nowej szkoły

*1931 r. powstaje Koło Gospodyń Wiejskich

*1931r. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe powstało wraz z uruchomieniem stacji kolejowej; Liga Obrony Powietrznej Polski prezesem był Franciszek Wiecki

*1931r. protest mieszkańców dotyczący rewizji granicy polsko- niemieckiej

*21 czerwca 1934r. utworzono gminę zbiorczą Serock z gminami Brzeźno, Łowinek, Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec

*1893-1939r. proboszczem był ks. Józef Sarnowski

Liczba ludności w Serocku w 1934 r. wynosiła 648, w tym; Polacy 478, Niemcy 170

*1939r. 2 września doszło do starcia wojsk polskich 22 pp i niemieckich 32 DP, w którym Niemcy odnieśli spore straty, zwłaszcza w kadrze oficerskiej

*1939r. 3 września rozstrzelano 18 jeńców

*1939r. 5 września prawdopodobnie przez panikę Niemcy zaczęli strzelać do jeńców, w wyniku ostrzału zginęło 69 ludzi

*1939r. Władzę przejmują Niemcy, polskim sołtysem był Jan Stecel

*1945r. 5 sierpnia poświęcono kościół przejęty po Ewangelikach

*1947 r. ekshumowano ciała ofiar września 1939r.

*1949r. Zawiązuje się Koło Gospodyń Wiejskich

*1950r. upaństwowienie obszaru kościelnego, z 89 pozostawiono 1 ha ziemi

*1950r. KGW założyło amatorski teatr, który wystawił „Skąpca” Moliera

*1957-62r. przebudowa szkoły

*1962r. wystawiono sztukę „Zemsta Cygana” przez KGW

*1968r. powstaje Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin Serock

*1973r. odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa dzięki działaczom ZBOWiD-u

*1977 r. Wiejski Dom Kultury-wybudowany w czynie społecznym

*1976r. likwidacja Gminy Serock, ostatni wójt Ryszard Dąbrowski

*1983r. powstaje Ośrodek Zdrowia

*1984r. powstaje zespół folklorystyczny „Karolinki”

*2000r. Pomorzanin Serock zdobywa złoto podczas ISW w Świeciu w piłce nożnej

*2003r. oddano salę gimnastyczną
 

Opracowanie Piotr Cielepak, KP

 

SEROCK NA STAREJ FOTOGRAFII
 

 

Walory turystyczne:

 

Plac rekreacyjny w centrum wsi

Plac powstał w ramach projektu realizowanego przez Gminę Pruszcz w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.
Plac służy  jako przystanek dla rowerzystów i spacerowiczów.  
Poza tym zagospodarowanie przestrzeni  w połączeniu z  umiejscowieniem  zachęca do wygodnego zatrzymania się w Serocku.

W ramach projektu stworzono koncepcję układu komunikacyjnego utwardzonego kostką brukową oraz przestrzeń z zielenią.  Postawiono też ławeczki parkowe, stolik, stojaki rowerowe oraz tablicę z informacją turystyczną.Turyści moga dowiedzieć się z niej co waro zwiedzić w miejscowości.  Utwardzona powierzchnia ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach czy o kulach. Ułatwia też pokonanie części drogi aby zwiedzić zabytkowy Kościół. 

 

 


Operacja pn. "Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji:  udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez budowę placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock
Kwota dofinasowania: 57 252 zł
Zakres operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP z 1791 r.
Zabytkowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowano  na wzniesieniu nad jeziorem Księże o cechach klasycystycznych z ołtarzem w tradycjach barokowych z ok. 1800.
Drugi neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego (poewangelicki) zbudowany w 1873 r. z elementami barokowego wyposażenia. Jest tu chrzcielnica z końca XVIII w. i organy z XVIII w.

więcejZabytkowa sikawka pożarniczej z 1887r.
W 2013 roku wpisano strażacką pompę ręczną, tzw. sikawkę pożarniczą, wyprodukowaną w 1887 roku przez G.A Jauck z Lipska do księgi rejestru zabytków ruchomych Woj. Kuj.-Pom.  Pompa  jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku i jest namacalnym dowodem tego, że już w roku 1887 w Serocku istniała Straż Pożarna. Sikawkę pożarniczą w latach 2015-2016  odrestaurowano i przywrócono całkowitą sprawność techniczną.

Wieża ciśnień

Do rejestru zabytków wpisana jest także wieża ciśnień znajdująjaca  się tuż przy dworcu kolejowym. Obiekt powstał na początku lat 30-tych XX wieku. Konstrukcja ma kształt ośmioboku z charakterystycznie wysunięta głowicą wieży. W czasach kolei parowej służyła do napełnienia wodą parowozów oraz zaopatrywała w wodę pobliskie budynki.

Jezioro Księże
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 4,5  do 5,5 ha
Występuje tu głównie trzcina pospolita tworząc wąski pas szuwarów  Na brzegu rośnie kilka wiekowych wierzb. Nad jeziorem można zaobserwować wiele gatunków ptactwa. Z bogactwa jeziora korzystają licznie wędkarze.
Nad brzegiem jeziora od strony wsi  znajduje się miejsce na ognisko, piknik, ławki i stoliki, boisko do gry w siatkówkę plażową.
Niestety nie ma jeszcze kąpieliska.
 

 

Ścieżka dydaktyczna na terenie Szkoły podstawowej w Serocku

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA  W SEROCKU - FOTO

 


Ścieżka przyrodniczo-historyczna "Serock na pograniczu"

W ramach projektu „Serock na pograniczu”,  powstała ścieżka na której umiejscowiono  trzy tablice edukacyjne. Każda z nich dotyczy innej grupy ptaków występujących w Serocku, ale też innego okresu historii, zespołu budynków.

Pierwsza tablica pokazuje ilustracje ptaków gnieżdżących się w budynkach, ściśle związanych z sąsiedztwem człowieka.
 Przedstawia też  historyczne budynki Serocka tj. zabytkowy kościół, wieża ciśnień, zabudowa mieszkalna.   Tablica znajduje się ona na terenie Przedszkola Samorządowego.

Druga tablica znajduje się przy drodze do jeziora. Dotyczy ona ptaków szuwarów i jezior. A także historii  małego kościoła. Dowiadujemy się z niej, że w centrum Serocka nad jeziorem gnieżdżą się tak nieliczne i zagrożone gatunki, jak: bąk i błotniak stawowy, a zalatuje tu nawet bielik i  kania ruda.

Trzecia tablica przedstawia ptaki krajobrazu rolniczego. Znajduje się ona na terenie Szkoły Podstawowej. Jak sama nazwa wskazuje są tam ptaki, które spotkamy chodząc po polach, przy domu. Nad  jeziorem można uzmysłowić sobie, jakie bogactwo przyrody nas otacza. 

W Serocku i najbliższej okolicy na przestrzeni ostatnich 20 lat, stwierdzono ponad 100 gatunków ptaków lęgowych, a zaobserwowano ponad 160. Takie, które pojawiają się podczas wędrówki, migracji wiosennej i jesiennej.

Pomysłodawcą i wykonawcą ścieżki jest  Wojciech  Lucjan Chmieliński - ornitolog i pasjonat miejscowej historii.

 


Szlaki rowerowe przebiegające przez Serock:

-  Regionalny szlak BY-6001n
-  Międzynarodowa trasa Euroroute R-1, biegnącej przy placu.  

 

ALBUM FOTOGRAFICZNY

Kalendarz imprez

Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.