Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Drodzy Mieszkańcy,
dziękuję za wysoką frekwencję w wyborach prezydenckich. Poszliśmy głosować, bo tak trzeba, bo chcemy mieć wpływ na sprawy naszego Kraju. 28 czerwca ruszyliśmy do lokali wyborczych, aby zagłosować na jednego z 11 kandydatów na prezydenta. Jak się okazało zrobiliśmy to z dużą mobilizacją.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

SZCZEGÓŁY

Przekazanie maseczek

Do naszej gminy trafiło bezpłatnie 700 szt. maseczek ochronnych uszytych przez skazanych z Zakładu Karnego w Koronowie. Przedstawiciele koronowskiej jednostki wręczyli maseczki na ręce Wójta Dariusza Wądołowskiego.  Środki ochrony twarzy będą wykorzystane na bieżące potrzeby w instytucjach gminnych. Przekazanie maseczek nastąpiło w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Usuwanie odpadów

Wójt Gminy Pruszcz zachęca rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 lipca 2020r. do 7 lipca 2020r. (do wtorku) - krótki termin uwarunkowany jest wykorzystaniem na dzień dzisiejszy krajowego limitu pomocy de minimis  w 97,55%.

Podkategorie