Główny Inspktorat Sanitarny

Wójt Gminy Pruszcz informuje, iż Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie przekazuje do upowszechnienia informacje dotyczące:

Program Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
Pozwoliłem sobie na zebranie kilku istotnych faktów, które pokazują  prawdziwy obraz sytuacji. Myślę, że warto mieć świadomość tego co się dzieje w najbliższym otoczeniu.

Komunikat

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.
1.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców.

Podkategorie