wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest czwartek, 24 styczeń 2019 13:42:04
Jesteś tutaj: Aktualności >

Podsumowanie roku 2017 - Wywiad z wójtem ...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

04 styczeń 2018 11:35 Podsumowanie roku 2017 - Wywiad z wójtem...

Podsumowanie roku 2017 - Wywiad z wójtem Dariuszem Wądołowskim

Panie Wójcie, jak  Pan ocenia miniony rok?

Rok 2017 dla samorządu był rokiem pełnym wyzwań i obaw, zwłaszcza w świetle pracy posłów PIS-u nad zmianami ustaw, które mogłyby ograniczyć samorządność małych społeczności lokalnych.
Na szczęście te zmiany, po licznych protestach samorządowców zostały zaniechane.

 Dla naszej Gminy rok 2017 był rokiem realizacji znaczących inwestycji ale też rokiem wprowadzania zmian, chociażby w oświacie. Wymagało to od nas, jako samorządowców i pracowników Urzędu Gminy sporo wysiłku i nakładu pracy. Myślę, że z tymi zmianami poradziliśmy sobie bardzo dobrze i z tego co słyszę, mieszkańcy w większości je doceniają.
 

Jakie główne inwestycje były zrealizowane na terenie Gminy w 2017 roku ?

W 2017 roku zakończyliśmy jedną z większych inwestycji realizowanych w ostatnich latach, a mianowicie kompleksową termomodernizacje  energetyczną budynku Urzędu Gminy oraz  szkół w  Niewieścine i Łowinku.  Jej wartość wyniosła 2 mln 680 tys. zł. , z czego 1 mln 890 zł.  to pozyskane dofinansowanie, stanowiące 70% kosztów inwestycji.  Dzięki temu przedsięwzięciu budżet gminy zyska znacznie na wydatkach związanych z kosztami zużycia energii oraz ogrzewania.

Wyzwaniem była też rozbudowa  ulicy 3 maja w Pruszczu. Było to  możliwe dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 906 tys. zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Całkowity koszt to ok. 2,16 mln. zł.

W zakres inwestycji weszła budowa kanalizacji deszczowej, chodnika oraz nowa jezdnia z zatokami autobusowymi i przejścia dla pieszych z azylem w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową oraz Modrzewiową.

Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ul. Witosa, jak i na samej ulicy 3 maja poprzez azyle spowolniające ruch pojazdów. Niewątpliwie ułożenie szerokiego chodnika wpłynie też na bezpieczeństwo pieszych.   Zyskaliśmy również punkt wyjściowy do dalszych działań w zakresie przebudowy dróg osiedlowych dochodzących do ul. 3 maja.

Zakończyliśmy rozbudowę Zespołu Szkół w Pruszczu. Wartość inwestycji wyniosła 720 tys. zł i była możliwa dzięki środkom, które wpłynęły do budżet gminy z odzyskanego vatu za poprzednie lata. W ramach prac rozbudowano szkołę o pomieszczenie auli o pow. 130 m2 z możliwością prowadzenia zajęć gimnastycznych. Powstał magazyn sprzętu sportowego oraz szatnia. Wybudowano klatkę schodową z dojściem na II piętro.  Na parterze istniejącej części szkoły wygenerowano trzy pomieszczenia sanitarne. Zyskaliśmy również pomieszczenie do zagospodarowania stołówki  oraz teren pod parking przy szkole z wjazdem od strony ul. Kościelnej.

 Obecnie na terenie szkoły powstaje zatoka dla autobusów szkolnych. Przeniesienie obecnego przystanku autobusowego z placu przy kościele na ulicę Kościelną, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci. Nowe rozwiązanie spowoduje, że autobusy będą bezpośrednio podjeżdżały pod szkołę parkując w zatoczce. Projekt przewiduje również budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nową nawierzchnie schodów zewnętrznych.

 

Gmina dba nie tylko o infrastrukturę ale też o poziom edukacji w swoich szkołach korzystając ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tak, Gminne Centrum Oświaty rozpoczęło w 2017 realizację projektu na które  gmina pozyskała prawie 400 tys. zł. ŁĄCZY NAS NAUKA  to program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z  gminy Pruszcz. We wszystkich szkołach organizowane są zajęcia dodatkowe, zarówno dydaktyczno-wyrównawcze, jak i rozwijające zainteresowania nowymi technologiami czy naukami przyrodniczymi.
W grudniu do szkół trafił sprzęt: laptopy, tablety, tablice interaktywne, specjalistyczne programy multimedialne, aparaty fotograficzne, teleskopy, mikroskopy oraz pomoce do prowadzenia eksperymentu naukowego. Nowoczesne wyposażenie znacznie przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć oraz zwiększenia motywacji do zdobywania nowych umiejętności.

Gmina inwestujecie w szkoły, więc wygląda na to, że poradziliście sobie z reformą oświaty.  Jaka jest Pana opinia w tej kwestii ?

Moim zdaniem reforma oświaty nie poszła w takim kierunku jak powinna. Mam tu na myśli niepotrzebną likwidację gimnazjów. Jeżeli już mówić o złym stanie edukacji to wina nie tkwi w nazwie a bardziej w rozwiązaniach systemowych. Gimnazja u nas  się sprawdziły, a młodzież wychodząc z nich była bardziej przygotowana pod względem społecznym i emocjonalnym do rozpoczęcia nauki na kolejnym etapie.
Jako samorząd z reformą oświaty poradziliśmy sobie dobrze i prawie bezboleśnie. Gimnazjum w Zbrachlinie zostało zlikwidowane ale kadra i cała infrastruktura wzbogaciła zasoby Szkoły Podstawowej w Niewieścinie. A Szkoła w Łowniku na wyraźne zaangażowanie społeczności sołectwa została przekształcona w szkołę ośmioletnią.

Czyli wsłuchuje się Pan w potrzeby mieszkańców  ?
Wszystkie działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby społeczności. Dobrym przykładem może być kwestia dowozu dzieci do szkół, budowa chodników i ścieżek rowerowych,  parkingu przy szkole, czy też  parkingu przy przychodni na ul. Zamkniętej.


Które z inwestycji  uważa Pan za największy sukces i dlaczego?

Każda z inwestycji, chociażby ta najmniejsza, przyczynia się do poprawy życia mieszkańców.
Uważam, że każda inwestycja jest ważna, gdyż małe rzeczy prowadzą do zrównoważonego rozwoju całej Gminy.

Termomodernizacja budynków zrealizowana w znacznym stopniu ze środków unijnych przyczyni się do oszczędności w zakupie energii. Budowa auli przy szkole, stołówka, parkingi poprawiają funkcjonowanie szkół i lepsze zarządzanie nimi. Dążymy do tworzenia coraz lepszych warunków dla edukacji naszych dzieci.

Budowa dróg to przede wszystkim wartość w oszczędności czasu i kosztów przejazdu ale również wygody i innych pochodnych dla każdego mieszkańca Gminy.

Nie zapomnijmy dodać, że inwestycje, które prowadzimy w świetlicach wiejskich mają przyczynić się do integracji wśród mieszkańców poszczególnych sołectw. Gdyż jak wiemy z natury człowieka wynika chęć funkcjonowania we wspólnocie.


Czy jest coś, czego nie udało się zrealizować?

Chciałbym tu wymienić jedną z naszych strategicznych inwestycji tj. budowę farmy wiatrowej. Choć wiatraki uzyskały pozwolenie na budowę to jednak odwołania od tej decyzji powodują oddalanie w czasie jej realizacji. Niestety nie otrzymaliśmy też dofinansowania na przebudowę drogi w Serocku w ramach tzw. Schetynówek. Mimo, że na złożone 74 wnioski do wojewody nasz była na 34 pozycji , to zmniejszone środki z budżetu państwa na ten cel spowodowały, że do realizacji wybrano tylko 24 projekty.


Czy są inwestycje,  które będą  kontynuowane w kolejnych latach ?

Jesienią rozpoczęliśmy kolejne, duże przedsięwzięcie. A mianowicie inwestycję omawianą już od 2006 r. i tak bardzo oczekiwaną, zwłaszcza przez dzieci i młodzież z naszej gminy.  Otrzymaliśmy 3,5 mln zł  dofinansowania na budowę szkolnej hali sportowej w Pruszczu.
Budynek z zapleczem socjalno-technicznym przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz rozgrywek sportowych powstaje przy boisku na ul. Sportowej. Jego powierzchnia użytkowa to ponad 3100 m2. Hala będzie na 1400 m2, a  trybuny na 200 miejsc.
Zgodnie z harmonogramem prac w 2018 roku wybudujemy mury wraz z konstrukcją dachu areny.
Na pierwszy mecz musimy jeszcze trochę zaczekać, do 2020 roku, kiedy to zakończymy realizację tej inwestycji.  Inwestycji, którą będziemy żyć przez kolejne trzy lata,  która wprowadzi naszą gminę w nowy wymiar sportowo-kulturalny i pozostanie dla przyszłych pokoleń.

Muszę tu zaznaczyć, że najbardziej cieszy mnie fakt , że udało nam się pozyskać wykonawcę tej inwestycji, gdyż samorządy na terenie całego kraju mają z tym problem. Przypływ środków unijnych spowodował koniunkturę rozwoju inwestycji, a co za tym idzie  brak do pracy.

 

A jak wygląda sytuacja z  drogami ?

Drogi w każdej gminie są priorytetem, a zwłaszcza w tak dużej jak nasza. Jako samorząd już w 2015 roku przyjęliśmy Plan Budowy Dróg na lata 2015-2020, który realizujemy w stu procentach.

Po przyjęciu budżetu przez Radę Gminy na 2018 rok mogę powiedzieć, że będzie to drugi rok z rzędu, w którym osiągniemy najwyższy wynik co do długości wyasfaltowanych dróg, na przestrzeni ostatnich lat.

Będą to drogi: Serock-Brzeźno ( I etap, 1,6 km) ulicę Kolejową w Serocku (1,7 km)  oraz  Okrężną, Słoneczną, Modrzewiową, Lipową i Akacjową w Pruszczu.  Plany te uzależnione są jeszcze od warunków cenowych wykonawcy. W porozumieniu z Powiatem zamierzamy wybudować drogę Pruszcz-Mirowice, na ten cel zaplanowaliśmy w budżecie kwotę dofinasowania 500 tys. zł. Na drogę Nieciszewo-Trzebień 300 tys. zł. Jeżeli otrzymamy środki zewnętrzne to Powiat przyspieszy realizację budowy drogi Pruszcz-Brzeźno planowanej na 2019 r.

Podsumowując, na inwestycje w 2018 r. z budżetu Gminy wydamy prawie 9 mln zł. Pozostałe plany to  między innymi bieżące remonty świetlic wiejskich, współfinasowane z funduszy sołeckich, finansowanie sportu, kultury oraz OSP. Razem to ok 2 mln zł.

 

Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego.  W jakim zakresie z tego korzysta ?

W 2018 r. planujemy skorzystać z puli pieniędzy, którą dysponuje Lokalna Grupa Działania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Obecnie zakwalifikowano nasz projekt na dofinasowanie  budowy skweru w  Serocku. Dzięki temu zostanie  utwardzony i zazieleniony teren w centrum wsi przy ul. Wyzwolenia.  Natomiast w pierwszym kwartale 2018 r. będziemy wnioskować o dofinasowanie remontu świetlicy w Cieleszynie. Przed nami też realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.


Czego życzyłby Pan sobie w nowym roku ?

W nowym roku chciałbym wprowadzić na terenie naszej Gminy „kartę seniora +”. O tym projekcie rozmawiamy w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, której jesteśmy członkiem. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogliby korzystać z ulg na terenie dwudziestu jeden gmin i dwóch powiatów. Przykładowo byłyby to ulgi w komunikacji miejskiej w  Bydgoszczy. Póki co Stowarzyszenie  pracuje nad tą koncepcją.

Życzyłbym też sobie i mieszkańcom Gminy w 2018 roku jeszcze trochę cierpliwości w kwestii trwających inwestycji drogowych. Uciążliwe na co dzień prace będą skutkować w przyszłości pozytywnym efektem więc warto uzbroić się w wyrozumiałość.

Mimo swoich codziennych zadań, funkcji i różnych poglądów miejmy dla siebie wzajemny szacunek aby tworzyć jedność.

 

Wróć

Kalendarz imprez

Styczeń 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.