wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest poniedziałek, 25 marzec 2019 04:46:23
Jesteś tutaj: Aktualności >

Informacja

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

12 kwiecień 2018 09:09 Informacja

Informacja

Wójt Gminy Pruszcz informuje, że z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie  ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r.  – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 ). Nowe przepisy wprowadzają obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych.

Zgodnie z art. 269 ww. ustawy, opłatę za usługi  wodne uiszcza  władający nieruchomością  o powierzchni powyżej  3500 m2, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na tej  nieruchomości  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie  czynnej na obszarach nie ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

 W świetle przyjętych rozwiązań w art.298 prawa wodnego opłatę retencyjną są zobowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółki nieposiadające osobowości  prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c)  użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji doprowadziły do jej zmniejszenia. 

                Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej (zabudowanej) oraz od kompensacji przyrodniczej.  Informację z wyliczeniem  wysokości należnej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej będzie przekazywał  wójt, burmistrz lub prezydent miasta  podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne. Podmioty te  będą wnosić  opłatę na rachunek bankowy  właściwego urzędu gminy ( miasta) w terminie  14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację o opłacie. W przypadku zaniechania obowiązku dokonania opłaty wójt burmistrz lub prezydent miasta określi wysokość wskazanej opłaty w drodze decyzji. Decyzję podmiot zobowiązany będzie mógł zaskarżyć, jednakże zaskarżenie decyzji nie będzie wstrzymywało jej wykonania.

                 Mając powyższe na uwadze zwracam się do  wyżej wymienionych  podmiotów posiadających  na terenie gminy Pruszcz nieruchomości   o pow. powyżej 3500 m2, którzy zabudowali  swoją działkę w co najmniej 70%, a  nie są podłączeni do  otwartych lub zamkniętych urządzeń kanalizacji deszczowej funkcjonujących w swojej  miejscowości   o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33 (pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu) celem złożenia oświadczenia  umożliwiającego naliczenie opłat  za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej lub jego  przesłanie na adres tut. urzędu – do dnia 15 maja 2018 r.   Druk oświadczenia można pobrać w urzędzie, z BIP lub strony internetowej gminy Pruszcz www.pruszcz.pl      Informację w w/w sprawie  można uzyskać pod nr tel:  52 562 4322.

Do wiadomości ogólnej: przedsiębiorcy,firmy,mieszkańcy gminy i podmioty o których mowa w art.298 prawa wodne

 

 


 

Wróć

Kalendarz imprez

Marzec 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.