Podpisanie umowy

- Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, rozpoczynamy kolejne inwestycje – informuje Burmistrz Dariusz Wądołowski.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, iż w  dniu 29 kwietnia 2024r weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2024/1269 zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Grafika tytułowa

 Konkurs ekologiczny " Pomysł dzieci na śmieci, czyli zrób coś z niczego"

Grafika tytułowa

We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Pruszcz w kadencji 2024-2029.