Polska czerwoną strefą

Od 24 października w strefie czerwonej obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Osoby przebywające w izolacji domowej lub na kwarantannie proszę o wystawianie do odbioru tylko te odpady komunalne, które zostały wytworzone na 3 dni przed odbiorem.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski
Zajęcia w Szkole w Niewieścinie

Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie realizowana jest strategia działania, mająca na celu trwałe podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych.

Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny - obowiązek każdego rolnika!  Dlatego, żeby pomóc rolnikom organizowane jest spotkanie informacyjne z użyciem platformy MS TEAMS.

Spotkanie odbędzie się 20 października o godz. 10. Potrwa 60 minut.

Podkategorie