Siłownia w Pruszczu

Otwarcie siłowni w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.

Przecięcie wstęgi

Mieszkańcy Mirowic świętowali 18 września zakończenie budowy nowej drogi.

Spis Powszechny

Aby ułatwić Państwu spełnienie obowiązku spisowego nasi rachmistrzowie uczestniczyć będą w zebraniach wiejskich. 

Konsultacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

Podkategorie