Grafika tytułowa

Kolejny rekord na festiwalu DRUMS FUSION pobity! W niedzielę, 28 maja w Hali Immobile Łuczniczka na instrumentach perkusyjnych z recyklingu zagrało jednocześnie aż 1080 osób!

Grafika tytułowa

 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Wądołowski przedstawił Raport o stanie Gminy za 2022 rok.

Grafika tytułowa

ZAGADKOWA PODKOWA to tytuł gminnej legendy! 29 maja obyła się inauguracja pierwszego wydania legendy, którą opracowali uczniowie z naszych szkół w ramach projektu koordynowanego przez Gminną Bibliotekę.

Burmistrz Dariusz Wądołowski

25 maja odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej Pruszcz, na której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu.