Grafika tytułowa

12 marca Burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał umowy z Przedstawicielami Stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

Grafika tytułowa

Z okazji Dnia Sołtysa, Składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich.

Sołtysi

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Na terenie naszej Gminy mamy 20 sołectw, na czele których stoją liderzy - ludzie czynu, z poczuciem misji, zaangażowani w życie społeczne wsi.

Grafika tytułowa

Drogie Panie!
Z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie życzenia zdrowia, szczęścia i miłości.