Informacja Błysk

Do mieszkańców Miejscowości Łaszewo, Gołuszyce, Nieciszewo
Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu  informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

Informacja Błysk

DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI  LUSZKÓWKO, LUSZKOWO, NIEWIEŚCIN (DOTYCZY TO TYLKO MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ)

Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu  informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

Komunikat Wójta

Od połowy marca do dnia dzisiejszego na kwarantannie domowej w gminie Pruszcz przebywało 67 osób.
Na dzień 07.04.2020 na kwarantannie domowej przebywają 22 osoby.

Bukiet kwiatów

Z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i pozostałym pracownikom  służby zdrowia składam wyrazy uznania za ciężką i ofiarną pracę na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzę satysfakcji zawodowej, sukcesów oraz osobistego szczęścia. 
Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność ludzi o których zdrowie walczycie każdego dnia.

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski