Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy, że kończy się termin składania wniosków na otrzymanie dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła (pellet, drewno, olej, gaz LPG, biomasa) oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wnioski na ww. dodatki można składać w terminie do 30 listopada 2022r. (do środy włącznie).

Ponadto przypominamy, że w przypadku, gdy pod jednym adresem prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych  i istnieje możliwość nadania odrębnego numeru lokalu, wówczas można ubiegać się o uzyskanie dodatku - warunkiem jest ponowne złożenie wniosku o dodatek  na nowy adres do 30.11.2022 r.

W przypadku braku możliwości wydzielenia odrębnego lokalu w  terminie do 30.11.2022 r., również istnieje możliwość ubiegania się o jego przyznanie, warunkiem jest ponowne złożenie wniosku do tut. urzędu do dnia 30.11.2022 r.

Dodatek ten jest wówczas przyznawany w drodze decyzji administracyjnej - jeżeli organ na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali faktyczne zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach (t.j. odrębna kuchnia, łazienka, wejście do danego lokalu) kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła.

Osoby, które złożyły deklaracje do CEEB po terminie, tj. po 11 sierpnia 2022r. mogą ubiegać się o przyznanie w/w dodatków, przy czym również istnieje tu konieczność złożenia ponownego bądź pierwszego wniosku do dnia 30.11.2022r