Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Pruszcz w roku 2023.27. 05. 2023 r. (sobota)
Pruszcz-    9.00 – 10.00 obok remizy
Pruszcz-  15.30- 16.00 targowisko
Pruszcz-  16.00- 16.30  ul. Modrzewiowa
Pruszcz-  16.30- 17.00  obok sklepu p. Pydy  
Gołuszyce-  10.15-10.45  obok remizy
Bagniewko- 11.00-11.30  koło krzyża
Bagniewko- 11.30- 12.00 obok p. A. Dembka
Bagniewo-   12.00- 12.30  na boisku
Małociechowo- 13.00- 13.30  obok p. Kempińskiego
Luszkówko- 14.00-14.30  koło sklepu

29. 05. 2023 r. (poniedziałek)
Grabowo- 15.00-15.30  obok zakładu rolnego
Grabówko- 16.00-16.30  koło p. Fifielskiego
Konstantowo- Rudki - 16.45- 17.15  obok figurki NMP w Konstantowie  
Konstantowo-Rudki -  17.30- 18.00 koło krzyża w Konstantowie
Cieleszyn  - 18.15-19.00 boisko w Cieleszynie

31. 05. 2023 r. ( środa)  
Zbrachlin- 15.00-15.30  obok szkoły
Wałdowo- 16.00-16.45  przy remizie
Niewieścin- 17.15- 17.45 obok byłej mleczarni
Niewieścin- 18.00-18.30  przy szkole     

05. 06. 2023 r. (poniedziałek)
Luszkowo-14.00-14.30  koło byłego gospodarstwa rolnego
Topolno -14,45-15,15   przy sklepie
Mirowice -16.00- 16.30 koło świetlicy wiejskiej
Zawada -17.00- 17,30 przy byłej remizy OSP

06. 06. 2023 r. ( wtorek)
Nieciszewo- 14.00- 14.30  przy tablicy ogłoszeniowej
Brzeźno- 14.45- 15.15  przy remizie strażackiej
Łaszewo- 16.45-17.00  koło p. sołtys
Łaszewo- 17.00-17.30 przy świetlicy wiejskiej
Łowin- 18.00-18,30  przy sklepie


09. 06. 2023 r. (piątek)  
Łowinek - 14.00-14.45  Łysa Góra
Łowinek - 15.00- 15.45  przy Domu Kultury
Łowinek - 16.00-16.30  przy gosp. p. Pięta
Parlin- 17.15- 18.15  przy remizie OSP
Parlin- 18.15 - 18.45  koło byłego sklepu


10. 06. 2023 r. (sobota)
Serock- 10.00- 10.30  Wątrobowo
Serock- 10.30- 12.00  koło dzwonnicy
Serock- 15.00-16.00   koło dzwonnicy

Koszt szczepienia: 40 zł
Lekarz weterynarii Janusz Napieczyński