Dom Dziennego Pobytu Siesta w Pruszczu działa już od roku. Obecnie trwa kolejny turnus, na którym mamy 20 seniorów, spędzających tu wolny czas.

W codziennym grafiku podstawą są zajęcia manualne i ruchowe. Dla poprawienia kondycji fizycznej osoby uczestniczące w różnych zajęciach korzystają z roweru stacjonarnego i bieżni. Prowadzone są też indywidualne zajęcia przez fizjoterapeutów i psychologów.
Każdy dzień w DDP składa się z 2 bloków zajęć. Jest czas na kawę, dobre ciastko, obiad.
Można spotkać tu interesujące osoby, które prezentują swoje talenty muzyczne. Poza tym seniorzy często wychodzą na spacery, wyjeżdżają na wycieczki w teren. W najbliższym czasie czeka ich wycieczka do Topolna na taras widokowy grodzisko ”Talerzyk”.
Urozmaiceniem są też zapraszania do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce na „Pożegnaniu lata”, które przygotowali terapeuci z w/w ośrodka.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Pruszcz pn. „Dzienny Dom pobytu Siesta i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” kończy się z końcem grudnia br.  Burmistrz Dariusz Wądołowski planuje kolejne działania mające na celu aktywizację seniorów.
K.Pardo

FOTORELACJA