Przed nami kolejne działania w zakresie inwestycji drogowych i zagospodarowania terenów. Umowy podpisane, działamy!

Będzie remont drogi w Łowinie. Dnia 14 września podpisaliśmy umowę z wykonawcą  „Firmą Handlowo-Usługową ADRA Adam Kudlak”  na remont drogi gminnej w miejscowości Łowin – informuje burmistrz Dariusz Wądołowski.  – Prace potrwają do grudnia tego roku. Koszt inwestycji wyniesie 590 tys. zł z tego dotacja w wysokości 55% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dodaje.

Długość remontowanej drogi wynosi 490 m. Jezdnia będzie mieć szerokość od 6,0 m do 3,5 m,  spadki poprzeczne ukształtowane do warunków istniejących. W miejscach poboczy gruntowych zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego. Prace obejmują także zabezpieczenie istniejącej sieci.

Podpisanie umowy


Zawarliśmy umowę z firmą PHU Koszowski, na zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Serocku . W ramach prac przesuniemy ogrodzenie oraz utwardzimy teren kostką na powierzchni ok. 150 m2, dzięki temu powiększymy parking przy przedszkolu i wygenerujemy nowe miejsca postojowe w centrum Serocka. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków funduszu sołeckiego Serocka oraz z budżetu Gminy, zgodnie z założeniami zebrania sołeckiego.

Podpisanie umowy. Wykonawca Andrzej Koszowski i burmistrz Dariusz Wądołowski

W dniu 14.09.2023 r. podpisana została umowa z TRANS-SERWIS Sklep rolniczo-techniczny w Pruszczu Powered by Kramp na dostawę kosiarki do trawy - traktorka ogrodowego.

- Coraz większa troska mieszkańców Gminy, a szczególnie sołtysów i rad sołeckich o tereny zieleni, powoduje, że w ostatnich latach zakupiliśmy 8 szt. urządzeń do utrzymania zieleni (Bagniewko, Łowin, Brzeźno, Cieleszyn, Mirowice, Topolno, Luszkówko, Serock) - mówi burmistrz Dariusz Wądołowski. - Tym razem traktor ogrodowy trafi do Szkoły Podstawowej w Pruszczu i będzie wykorzystywany przez GOKSiR do utrzymania placu dożynkowego oraz terenów zieleni wokół hali. Cieszy nas bardzo, że na terenie gminy, w poszczególnych miejscowościach są osoby, które kierują się  troską o tereny zieleni, za co bardzo dziękuję. Radni też widzą tę potrzebę, podyktowaną oczekiwaniami mieszkańców więc udzielamy wsparcia z budżetu Gminy na zakup właściwego sprzętu. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy decydując o podziale funduszu sołeckiego przeznaczają jego część na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni w swoich wsiach – dodaje burmistrz.

Podpisanie umowy na zakup traktorka ogrodowego.