12 marca Burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał umowy z Przedstawicielami Stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

FOTORELACJA


W otwartym konkursie ofert złożono pięć projektów, na podstawie których, Stowarzyszenia otrzymały dotacje na realizację swoich pomysły i działań, mające na celu aktywizację społeczną w obszarach: kultury, sportu, promocji i turystyki.

•    Stowarzyszenie MiŚ – MY i ŚWIAT, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt Niewieścin 2024 – 2.800  zł

•    Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie,  Świadomość obywatelska mieszkańców gminy Pruszcz – 5 tys. zł

•    Koło Gospodyń Wiejskich Serock, Festyn Serockie Świętojanki 2024 – 4.750 zł

•    Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie, Warsztaty wokalne i koncert jubileuszowy Chóru Dziecięcego  Biedronki w Niewieścinie z okazji 20-lecia jego założenia. – 4 tys. zł

•    Ochotnicza Straż Pożarna w Topolnie, Piknik na kocyku w Topolnie na Talerzyku – 4 tys. zł

Burmistrz Dariusz Wądołowski:
- Wszystkie te działania służą naszemu społeczeństwu, liczę, że jest to zauważane i doceniane. Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej mieszkańców chce uczestniczyć w spotkaniach, projektach realizowanych i inicjowanych przez stowarzyszenia przy współpracy z Gminą. Na to wszystko są oczywiście potrzebne pieniądze, więc dziękuję radnym, którzy widzą taką potrzebę i przyznają na to środki w budżecie gminnym.
W bieżącym roku na zadania w  ramach Programu Współpracy z NGO (Ustawy o pożytku publicznym) do  stowarzyszeń trafi 25 tys. zł . Na podstawie uchwały o rozwoju sportu na terenie Gminy, kluby sportowe otrzymały 360 tys. zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki przeznaczamy ok. 30 tys. zł. dla stowarzyszeń, które chcą zagospodarować czas wolny dzieciom podczas wakacji. Warto w tym miejscu dodać, że jednostki OSP to również stowarzyszenia, które otrzymują na utrzymanie dotacje z Gminy (620 tys. zł).
Podsumowując współpracę Gminy ze stowarzyszeniami, możemy powiedzieć, że na wszystkie stowarzyszenia wydajemy ponad milion złotych. Dotacje te mają różne podstawy prawne ale jeden cel – działanie na rzecz mieszkańców.
Robimy tyle ile możemy i na tyle ile nas stać, chociażby wspierając działania Kół Gospodyń Wiejskich, udostępniając im nieodpłatnie świetlice wiejskie. Świetlice odremontowane, ciepłe i czyste, o które wspólnie dbamy. Liczę, że w kolejnych latach będziemy poszerzać działania i  wzbogacać ofertę.  
Bardzo mi miło, że są ludzie, którzy chcą się angażować w życie społeczne oraz integrują mieszkańców sołectw.  Dziękuję wszystkim organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszej Gminy za zaangażowanie w aktywizację.