We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Pruszcz w kadencji 2024-2029.

Podczas uroczystości zaprzysiężeni zostali Radni oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, rozpoczynający tym samym swoją 3. kadencję na tym stanowisku. Uroczystą sesję prowadził radny senior Józef Koszowski.
Obrady rozpoczęły się od krótkiego sprawozdania Jerzego Kordysa - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruszczu, który podsumował minione wybory i złożył gratulacje. Następnie wręczył wszystkim radnym oraz burmistrzowi zaświadczenia o wyborach na Radnego. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie.


Podczas Sesji, Burmistrz Dariusz Wądołowski podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach, pogratulował radnym, i jak przyznał, liczy na to, że dzięki współpracy nasza gmina nadal będzie rozkwitać.
- To, co robiliśmy dotychczas, służyło dobru mieszkańców i rozwojowi gminy, myślę, że nadal tak będzie. Tym którzy próbują skłócić radnych, mówię, że będzie im bardzo trudno to zrobić, bo cel mamy jeden, dobro mieszkańców i dalszy rozwój gminy.

W inauguracyjnej sesji wzięli też udział sołtysi, kierownicy Urzędu, podległych jednostek oraz goście: Radna Powiatu Iwona Manys oraz Wicestarosta świecki Roman Witt, którzy złożyli wszystkim gratulacje, życząc udanej współpracy.

W nowej kadencji, właśnie wzajemna współpraca odegra istotną rolę,  bowiem do wykonania są kolejne zadania, aby efektywnie wykorzystać środki unijne na rzecz rozwoju Gminy Pruszcz.

Ważny punkt obrad stanowiły wybory.

Komitet Wyborczy „Gmina Pruszcz Bliżej Ludzi”, zdobył w ostatnich wyborach 8 mandatów, i tym samym w trakcie głosowania wyznaczył na Przewodniczącego Rady Miejskiej Pruszcz: Arkadiusza Łyczywka, Wiceprzewodniczących Rady: Łukasza Andrzejewskiego i Józefa Koszowskiego oraz  Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych.

Komitet Wyborczy „Łączy nas Gmina Pruszcz”, którego liderem jest Burmistrz Dariusz Wądołowski, zdobył 7 mandatów w Radzie i zdołał wprowadzić na członka Komisji Rewizyjnej Annę Dobaczewską oraz członków w pozostałych Komisjach Stałych.

Komisja Rewizyjna
przewodniczący - Karol Lewandowski
zastępca -  Marcin Izbaner
członek - Anna Dobaczewska

Komisja Finansowo - Budżetowa  
przewodniczący - Maciej Burczyński
zastępca -  Mariusz Maruński

Komisja Rolno - Przemysłowa  
przewodniczący - Adam Golik
wiceprzewodniczący  - Józef Koszowski

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
przewodniczący - Mariusz Maruński
zastępca - Marcin Izbaner

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
przewodniczący - Marcin Izbaner 
zastępca - Maciej Burczyński
członek - Adam Golik

FOTORELACJA

LINK DO OBRAD z 7 maja 2024

Rada Miejska Pruszcz 2024-2029

1. Bartosz Betlewski
2. Łukasz Andrzejewski
3. Maciej Burczyński
4. Anna Dobaczewska
5. Adam Golik
6. Marcin Izbaner
7. Józef Koszowski
8. Arkadiusz Łyczywek
9. Karol Lewandowski
10. Mariusz Maruński
11. Katarzyna Wróbel
12. Artur Nowak
13. Laura Mikulska
14. Wojciech Zieliński
15. Renata Żarek