Pomniki Przyrody

  • 2 dęby szypułkowe na obszarze Zespołu Dworsko - Pałacowego w Gołuszycach, 4 dęby w parku w Luszkówku oraz 1 dąb rosnący przy drodze prowadzącej z Wałdowa do Niewieścina,
  • 800 - letnia lipa drobnolistna oraz 3 cisy pospolite w Łowinku,
  • aleja przydrożna składająca się ze 100 dębów szypułkowych rosnąca na trasie Serock - Łowin,
  • topola osika rosnąca na cmentarzu w Pruszczu,
  • głaz narzutowy o obwodzie 630 cm znajdujący się w Serocku.

Projektowanym rezerwatem przyrody jest głęboki, rozgałęziony Parowów Cieleszyński z unikalnym stanowiskiem zlepieńców i piaskowców plejstoceńskich.o powierzchni 36 ha.

Wzgórze i Źródełko św. Rocha

Dawniej Wzgórze i źródło św. Rocha było miejscem słowiańskiego kultu pogańskiego. Aby zatrzeć ich wszelkie ślady, chrześcijanie budowali w takich miejscach swoje świątynie. W XVI/XII w., prawdopodobnie Samuel Konarski - Chorąży Pomorski, zbudował na Wzgórzu św. Rocha drewnianą kaplicę, co można było wnioskować z liter umieszczonych na chorągiewce nad wieżyczką - SKCP. W XIX w. kaplica ulegała niszczeniu i wymagała odrestaurowania. Jednak Niemcy nie zgodzili się na jej odbudowę. W miejscu, gdzie stała kaplica, stoi obecnie Krzyż.

Przed wiekami do kaplicy przybywali pielgrzymi, bowiem św. Roch chronił przed zarazą. Wierzono, że okolica znajduje się pod szczególną opieką świętego i dlatego modlitwy odmawiane w określonej intencji zawsze były skuteczne. Dziś woda ze źródełka zawiera tak dużo związków żelaza, że nie nadaje się do picia, jednak turyści chętnie tu zaglądają, bowiem miejsce jest klimatyczne. Podobno wśród konarów drzew świętego gaju można usłyszeć szepty pielgrzymów....

Historia źródełka jest ściśle związana z ciekawą historią Topolna i Sanktuarium, o czym warto poczytać.

Parów Cieleszyński

Parów Cieleszyński rozciąga się między Grabowem, a Topolnem. Jest jednym z największych i najgłębszych na tym obszarze. Wiedzie do niego wyjątkowo malownicza droga, biegnąca u podnóża wysokich zboczy doliny Wisły.

Parów wcinający się w krawędź Wysoczyzny Świeckiej, powstał na skutek erozji wywołanej wodami subglacjalnymi. Nachylenie zboczy sięga 70 stopni, w niektórych miejscach wykształciły się osuwiska i wypłuczyska. Podziwiać to można piaskowce i zlepieńce plejostańskie wykształcone na bazie piasków i żwirów wysycanych węglanem wapnia. Piaskowce w postaci ogromnych pakietów skalnych tworzą rzadko spotykane na Niżu Polskim formy jaskiniowe.

Formy te zasługują na uwagę z powodu rzadkiego występowania, niezwykłego charakteru oraz zagadkowej ich genezy. Piaskowce tworzą tu m. in. schronisko, niewielką niszę skalną szerokości dwóch metrów i wysokości pół metra, która głębiej się zwęża i nieco obniża przechodząc w niedostępną szczelinę. Występuje tu również potężny okap o szerokości prawie siedmiu metrów i wysokości jednego metra, są to jedyne i największe okazy piaskowców jakie można spotkać w województwie kujawsko-pomorskim.

Na tym niezwykle ciekawym obszarze projektowany jest rezerwat geomorfologiczny. Niemal całą jego powierzchnię 35, 77 ha porasta las, w którym dominują dąb szypułkowy i lipa drobnolista, a spośród krzewów wicokrzew suchodrzew wiąz pospolity, bez czarny, leszczyna. Środkiem płynie strumień o nazwie Struga Niewieścińska, do którego dołącza potok spływający bocznym odgałęzieniem parowu.

kliknij TUTAJ aby obejrzeć więcej zdjęć SEKRETY PAROWU CIELESZYŃSKIEGO

Aleja Dębowa w Łowinku

Aleja Dębowa

Mieszkańcy Łowinka żyją w otoczeniu świętych drzew, bowiem przez całą ich wieś przebiega aleja dębowa. Dziewięćdziesiąt dębów szypułkowych o obwodach od 180 cm do 380 cm zachwyca każdego dnia swym pięknem.

W Polsce dąb jest najpotężniejszym drzewem. Patrząc na to majestatyczne drzewo widzimy jego “siłę”, odczuwamy własną kruchość i przemijalność wobec tego cudu przyrody. Masywny pień nie ugina się pod wiatrem. Głęboko zakorzeniony, przywodzi na myśl niezłomne trwanie przez wieki, bez względu na zawieruchy, burze i wojny. Świat dookoła się zmienia, a dąb trwa…

Słowianie wierzyli, że dęby posiadają magiczną moc i wyrażają męską siłę. Czy drzewa dzielą się tą siłą ? Czy szum ich konarów jest w stanie wpynąć pozytywnie na człowieka ? Przekonajcie się sami. Wycieczka rowerowa tą trasą jest najskuteczniejszą metodą na znalezienie się w strefie niesamowitej aury tych drzew.