Placówki kultury i sportu znajdujące się na terenie gminy mają za zadanie prowadzić działalność upowszechniającą kulturę, sport i rekreację. Działalność ta stanowi istotny element życia społecznego mieszkańców. Wpływa pozytywnie na więzi międzyludzkie, integrację, propaguje nowe formy rozrywki, pozwala na lepsze zorganizowanie czasu mieszkańców. Bogata oferta zajęć oraz wydarzeń kulturalnych jest też podstawą promocji gminy. Na terenie gminy zadania z tego zakresu realizuje Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna.