Posterunek Policji w Pruszczu

ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz

  • telefon: (52) 33 32 635
  • fax: (52) 33 32 639
POLICJA

Kierownik Posterunku w Pruszczu: asp. szt. Krzysztof Kłosowski - tel. kom. 695 880 475

Posterunek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

W sprawach pilnych:

Oficer Dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 153 tel. (52) 33 32 500, alarmowy 997 lub 112

DZIELNICOWI POSTERUNKU PRUSZCZ

Mieszkańcy mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

  • Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
  • Podstawowe poradnictwo prawne.
  • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
  • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
  • Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
  • Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
  • Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
Informacja na temat miejsc zagrożonych znajdujących się w rejonie nr 10, które objęte są „Planem działania priorytetowego".