Formy Ochrony Przyrody występujące na terenie Gminy Pruszcz

Gmina Pruszcz zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, posiada następujące formy ochrony przyrody:

1. PARKI KRAJOBRAZOWE

Nadwiślański Park Krajobrazowy

  • powierzchnia 1975 ha
  • Rozporządzenie nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

2. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu

  • powierzchnia 203,13 ha
  • Uchwała nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Chroniony Krajobraz Zalewu Koronowskiego

  • powierzchnia 69,27 ha
  • Uchwała nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

3. OBSZARY NATURA 2000

  • obszar Natura 2000 - powierzchnia 319 ha
  • Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (obszary ptasie)
  • Solecka Dolina Wisły PLH040003 (obszary siedliskowe)

4. POMNIKI PRZYRODY

Zestawienie liczbowe pomników przyrody występujących na terenie Gminy Pruszcz

OgółemPojedyncze drzewaGrupy drzewAlejeKrzewyŹródła, wodospady, wywierzyskaSkałkiJaryGłazyJaskinieinne
39261010100100

5. UŻYTKI EKOLOGICZNE

l.p.Opis obiektuNadleśnictwo i nr działki ewidencyjnej
1Pastwiska i łąki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, powierzchnia: 0,27 haNadleśnictwo Żołędowo dz. nr 1/9LP
2Pastwiska i Łąki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, powierzchnia: 0,20 haNadleśnictwo Żołędowo dz. nr 1/9LP
3Pastwiska i Łąki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, powierzchnia: 0,12 haNadleśnictwo Żołędowo dz. nr 1/9LP
4Pastwiska i Łąki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, powierzchnia: 0,42 haNadleśnictwo Żołędowo dz. nr 1/9LP
5 Pastwiska i Łąki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków, powierzchnia: 0,84 haNadleśnictwo Żołędowo dz. nr 1/9LP
6Bagno - powierzchnia 14,98 haNadleśnictwo Zamrzenica dz. nr 173/7 LP, 173/9LP
7Bagno - powierzchnia 1,42 haNadleśnictwo Zamrzenica dz. nr 127/4 LP

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na stronie geoserwis.gdos.gov.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz