W ramach zawartej w dniu 3.09.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy dotacji  na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz”, w latach  2021 – 2023 usunięto łącznie 310,69 ton azbestu.

Grafika tytułowa

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kuj.- pom. na lata 2021 – 2027.

Grafika tytułowa

https://bip.pruszcz.pl/wiadomosci/15736/wiadomosc/706185/pomniki_przyrody_na_terenie_gminy_pruszcz

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji  projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Termin konsultacji 21.01.2021 r. - 21.02.2021 r.