Konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji  projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.

Termin konsultacji 21.01.2021 r. - 21.02.2021 r.

Grafika tytułowa

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kuj.- pom. na lata 2021 – 2027.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 27 maja 2022 r. do 4 lipca 2022 r.

Projekt dokumentu, informacje dotyczące spotkań konsultacyjnych oraz formularz składania uwag 

 Praca konkursowa

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny Eko przyjaciele - woda i powietrze, zorganizowany przez Gminę Pruszcz w celu zwrócenia uwagi na kwestię ochrony środowiska.
1 czerwca w Urzędzie Gminy w Pruszczu konkursowe prace oceniało jury w składzie: Danuta Rudnik - Kierownik Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Angelika Lewandowska - Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Pruszczu oraz Mirosława Ziaja - Nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej w Niewieścinie.
Komisja podkreśliła, że w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Koronowirusem COVID-19 nadesłane prace wymagały dużego zaangażowania ze strony dzieci i rodziców. Wręczenie nagród  laureatom i osobo wyróżnionym nastąpi na Dożynkach Gminnych planowanych 29.08.2020. W sytuacji gdy Dożynki nie odbędą się,  nagrody zostaną wysłane pocztą.