Harmonogram odbioru odpadów

Poniżej zamieszczamy link do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych obowiązujących od 1 lipca 2024 do 30 czerwca 2025 r.


Przejdź do harmonogramu

 .

Grafika tytułowa


DEKLARACJA


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w podanych terminach.