Rada Miejska Pruszcz kadencji 2018-2023

 • Piotr Radecki – Przewodniczący Rady Miejskiej Pruszcz
 • Anna Dobaczewska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pruszcz
 • Artur Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pruszcz
 • Bartosz Betlewski
 • Andrzej Grządka
 • Paweł Grzybek
 • Tomasz Jankowski
 • Józef Koszowski
 • Karol Lewandowski
 • Arkadiusz Łyczywek
 • Kamil Marunowski
 • Renata Osojca
 • Adam Wcisła
 • Wojciech Zieliński
 • Renata Żarek

Więcej informacji na temat pracy Rady Gminy Pruszcz znajdziecie Państwo na www.bip.pruszcz.pl

Przejdź