Gmina Pruszcz w 2023 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Pruszcz”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem na terenie 1,405 ha w Topolnie przeprowadzono zabiegi zwalczania barszczu w czterech terminach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2023 r.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 28 000,00 zł, na który otrzymaliśmy 100 % dotacji z WFOŚiGW.