Gmina Pruszcz w 2023 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie na terenie Gminy Pruszcz”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem posadzono dęby bezszypułkowe przy drodze gminnej Niewieścin – Suponin 15 szt. oraz przy szkole w Zbrachlinie 10 szt.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 000,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w kwocie 5 000,00 zł i udział Gminy Pruszcz: 5 000,00 zł.