W dniu 3.09.2021 r. została zawarta umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz” na lata  2021 – 2023.

W ramach zawartej umowy przyznano Gminie Pruszcz dotację do kwoty 242.500, 00 zł, przy czym planuje się usunąć 524 Mg azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz.

Zgodnie z umową dotacji zawartą w dniu 18.09.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Pruszcz pozyskała dofinansowanie na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz w wysokości:

- w roku 2019 - 42.591,29 zł, - w ramach zadania usunięto 106,164 Mg azbestu z 41 nieruchomości;
- w roku 2020 - 69.830,72 zł – w ramach zadania usunięto 162,614 Mg azbestu z 61 nieruchomości.

Zadanie to współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.