Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zlecenia realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 25 000,00 zł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ogłosił 01.02.2023 r. otwarty konkurs ofert dla NGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania: kultury, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, promocji gminy. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 20 000,00 zł.

Ogłoszenie naboru do komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert