Wizualizacja przedszkola


Projekt „Budowa budynku wychowania przedszkolnego w Pruszczu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu FEKP.06 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców.

mapa

"Budowa dróg gminnych  w miejscowości Łaszewo nr 031101C i 031102C - na docinku DG 031101C od km 1+255 do km 2+387 oraz DG 031102C od km +0930 do km 1+281"

Droga przy cmentarzu

- Zakończyliśmy kolejną inwestycję drogową - informuje burmistrz Dariusz Wądołowski. - Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, utwardziliśmy plac przy cmentarzu w Pruszczu i wybudowaliśmy nową drogę, prowadzącą do utwardzonego parkingu i w kierunku nowego cmentarza, który powstanie w przyszłości. Nowa ulica zyskała nazwę Zacisze. Mamy teraz ponad dwadzieścia miejsc parkingowych i oświetlenie tego terenu, co z pewnością ułatwi nam odwiedzanie grobów bliskich - dodaje gospodarz.

Budowa kanalizacji


Dnia 30.05.2023 r. została zawarta umowa  pomiędzy Gminą Pruszcz  reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Pruszcz a Spółką Komunalną „Błysk” Sp. z o.o, reprezentowaną przez Prezesa Marka Steca na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi”.