Sprzedaż nieruchomości/Aktualne przetargi

Sprzedaż działek 242/1, 242/2, 242/3 w miejscowości Serock

Inwestuj w Gminie Pruszcz

Dlaczego warto tu zainwestować

  • Dogodna lokalizacja przy głównych szlakach transportowych (droga ekspresowej S5 oraz dwie linie kolejowe))
  • Bliskie położenie miast: Świecie, Bydgoszcz, Toruń.
  • Dostępność lotnisk międzynarodowych - Bydgoszcz (45 km) oraz Gdańsk (150 km)
  •  Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, społeczna i usługowo- handlowa.
  • Duży potencjał siły roboczej.
  • Wsparcie administracyjne w procesie inwestycyjnym.
Droga S5

Dostępność komunikacyjna zapewniona jest przez drogę expresową S5 z węzłem Pruszcz, łączącą Dolny Śląsk z Trójmiastem, jedną drogę wojewódzką Zbrachlin – Borówno oraz rozbudowaną sieć 18 dróg powiatowych i 43 dróg gminnych.

Odległość od siedziby gminy, Pruszcza do Bydgoszczy i Torunia wynosi odpowiednio ok. 35 i 70 km, do Świecia - ok. 24 km, do Gdańska - ok. 165 km, a do Portu Lotniczego w Bydgoszczy ok. 40 km.

TERENY INWESTYCYJNE - PRUSZCZ

7 ha ziemi objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obrzeżach miejscowości Pruszcz.
Tereny te przeznaczone są pod inwestycje dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz, pod zabudowę usługową o charakterze rzemieślniczym - warsztaty, salony sprzedaży.
Atutem jest, iż tereny te przylegają bezpośrednio do linii kolejowej Gdańsk - Bydgoszcz - Chorzów, a dojazd do drogi ekspresowej S zajmuje 10 min.

TERENY INWESTYCYJNE PRZY S5

15 ha terenów w pobliżu "węzła Pruszcz" na drodze ekspresowej S5, to atrakcyjny obszar strategicznych inwestorów w dziedzinie produkcji, logistyki i usług. Z uwagi na rolniczy charakter gminy, to tez idealne zaplecze do działań inwestycyjnych związanych z przemysłem rolno-spożywczym.

Kolejnym ważnym potencjalnie miejscem sprzyjającym rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Pruszcz, jest obszar położony we wsi Parlin, przylegający również bezpośrednio do linii kolejowej.

Gmina Pruszcz zaprasza również wszystkich do zamieszkania na jej terenie oferując do sprzedaży tereny pod zabudowę mieszkaniową.

Mapa Gminy Pruszcz

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pruszcz obejmuje ok. 50 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Oznacza to zielone światło dla potencjalnych deweloperów poszukujących atrakcyjnego miejsca na inwestycję.

Pruszcz na mapie województwa

Możliwość zabudowy nieruchomości na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynika wyłącznie z przeznaczenia terenu określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zabudowa działek na obszarach położonych poza granicami obszarów objętych planami miejscowymi możliwa jest wyłącznie przy spełnieniu warunków wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2012, poz. 647 ze zm.)

ZANIM KUPISZ, ZAPYTAJ - URZĄD GMINY PRUSZCZ, pokój nr. 14, tel.: 52 562 43 19.