Podpisanie umowy

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz.

Koszt inwestycji: 1.979.995,08 zł.

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/3048/PolskiLad w kwocie:  1.781.995,57 zł.

Budowa drogi Wałdowo Zawada

Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada  (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo

Podpisanie umowy

Koszt inwestycji: 6 mln 262 tys. 943 zł.
Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 4 702 500 zł.