Podpisanie umowy

Modernizacja  oświetlenia miejsc publicznych w mieście Pruszcz polega na wymianie nieenergooszczędnych opraw na oprawy LED w ramach programu Polski Ład – Rozświetlamy Polskę.

Podpisanie umowy

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu  – Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Pruszczu przy ul. Sportowej, w celu stworzenia  „PARKU POKOLEŃ”.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Promesa nr Edycja8/2023/5192/PolskiLad

Podpisanie umowy

„Dobudowa do istniejącej Sali gimnastycznej w Serocku pomieszczenia magazynowego” oraz dostosowanie źródła ciepła dla istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku.
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji  Strategicznych – Promesa nr Edycja8/2023/5192/PolskiLad

Podpisanie umowy

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania: „Budowa stadionu i zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Pruszczu oraz rozbudowa Sali gimnastycznej w Serocku”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa nr Edycja8/2023/5192/PolskiLad