Budowa dróg gminnych Wałdowo – Zawada  (nr 031135C, 031104C, 031107C) wraz z przebudową dróg wewnętrznych w miejscowości Wałdowo


Inwestycja obejmuje budowę bezpośrednio połączonych ze sobą dróg gminnych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 2,81 km łączący dwie drogi powiatowe:  Błądzim - Pruszcz – Zbrachlin i Pruszcz – Zawada. Projektuje się  budowę jezdni o zmiennej szerokości: 3,50-5,50 m, chodnik w centrum wsi Wałdowo, pobocza oraz peron przy przystanku autobusowym. Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome drogi.

W dniu 15 marca 2022 roku  Gmina Pruszcz zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kozłowo 8A, 86-105 Świecie na  realizację powyższego zadania.  Planowany termin zakończenia prac to 18 kwietnia 2023r.

Całkowita wartość inwestycji:  3.905.502,54 zł

Dofinansowanie zadania  z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.710.227 zł, tj.  95 %.

FOTORELACJA