Budowa drogi w Mirowicach

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice"
Całkowita wartość zadania to 1.029.987,50 zł, a kwota udzielonego dofinansowania wynosi 617.992,00 zł.