Budowa drogi w Gołuszycach

W listopadzie 2021 r. rozpoczęliśmy budowę drogi w Gołuszycach. Całkowita wartość inwestycji to 1 mln 454 tys.zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 674 tys. 255 zł.
Inwestycja obejmuje dwa odcinki: 1 dr. gm. nr 031103C, 2 dr. gm. nr 031104C, które łącznie tworzą odcinek o długości 996,13 m

Budowa drogi w Mirowicach

W roku 2021 gmina przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Celowego "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej od km 0+453,2 do km 1+446,4 w miejscowości Mirowice"
Całkowita wartość zadania to 1.029.987,50 zł, a kwota udzielonego dofinansowania wynosi 617.992,00 zł.