Wiosną 2023 roku rozpoczęliśmy budowę ul. Stawowej w Serocku. 

Inwestycja obejmuje:
- budowę jezdni z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej długości 528,06 m i szerokości 4-5m (wraz z chodnikiem szerokości 2,0m w poziomie jezdni co całościowo stanowi pieszo jednię)
- budowę zjazdów indywidualnych na przylegające nieruchomości,
- wykonanie oświetlenia drogowego i budowę kanału technologicznego,
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne).

Zadanie „Budowa drogi gminnej nr 031524C ul. Stawowa w Serocku”   realizowane  przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 688.218,00 zł, całkowita wartość zadania 1.315.214,40 zł

FOTORELACJA Z BUDOWY