Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi publicznej przy cmentarzu w Pruszczu o długości 172,1 m wraz z łącznikiem i zjazdami.

Zadanie obejmuje:
- budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5m,
- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę nowej kanalizacji deszczowej,
- budowę  oświetlenia,
- budowę kanału technologicznego, 
- budowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 1271, zaprojektowano przejścia dla pieszych oraz wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości.

 Po zakończeniu prac budowlanych i osiągnięciu parametrów właściwych dla drogi publicznej nastąpiło zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych, poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta i Gminy Pruszcz.

Zaprojektowano również miejsca postojowe przy cmentarzu, których brakowało, jednak ich budowa stanowi koszty niekwalifikowalne inwestycji.

Jako koszt niekwalifikowalny inwestycji jest również budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 39/2 w Pruszczu.

Zadanie  realizowane  przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 447.124,00 zł , całkowita wartość zadania 899.590,44 zł.

FOTORELACJA