"Remont drogi gminnej nr 031175C od km 0+000 do km 0+490 na długości 0,490km w miejscowości Łowin"

W ramach zadania wykonany będzie remont na odcinku 490 m, znajdującej się na działce numer 46 w miejscowości Łowin, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami z KŁSM.

Szacunkowy koszt: 594.492,- zł, dotacja w wysokości 55%, tj. 326.954,- zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana realizacja do 31.12.2023 r.

FOTORELACJA