KURENDA
Wójta Gminy Pruszcz z dnia 14.09.2020r. dot. zmiany stawki za odpady

Szanowni Mieszkańcy,
informuję, iż od 1 października 2020r. wzrośnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17,50 zł na 22,50 zł.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, iż dzięki przychylności Rady Gminy wejście w życie podwyższonej stawki za odpady udało się przesunąć z maja na październik, natomiast koszty związane z podwyżką cen zostały pokryte z budżetu Gminy.
Podwyżka ceny spowodowana jest niestabilnym rynkiem odpadowym, głównie zwiększeniem cen na składowisku w Sulnówku, gdzie trafiają nasze odpady.
Bez zmian pozostaje wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i wynosi ona 1,00 zł za miesiąc od osoby.
W związku ze zmianą stawki otrzymacie Państwo zawiadomienie z wyliczoną opłatą miesięczną w oparciu o wcześniej złożoną deklarację (zawiadomienie dostarczy sołtys, pracownik urzędu, bądź zostanie dostarczone drogą pocztową).
Ponadto informuję, że przy zmianie stawki opłaty za odpady komunalne nie ma konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chyba że zaistniały okoliczności mające wpływ na wysokość tej opłaty np. zmiana ilości zamieszkujących osób, rozpoczęcie kompostowania lub rezygnacja z kompostowania.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz WądołowskiKurenda z dnia 31.08.2020r.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się:

Pruszcz (oprócz ul. Szkolnej pod Mirowice) – 09.09.2020 r. (środa),
Pruszcz, ul. Szkolna pod Mirowice – 10.09.2020 r. (czwartek),
Serock (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej, Mostowej, Długiej, Kolejowej) – 10.09.2020 r. (czwartek),
Odbiór odpadów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do biura Spółki – tel. 52 562 70 99:
Serock – ul. Leśna, Sosnowa, Szukaj, Polna, Mostowa, Długa i Kolejowa – 10.09.2020 r. (czwartek),
Nieciszewo, Brzeźno, Łowin, Łowinek, Łaszewo, Gołuszyce, Niewieścin, Bagniewo, Bagniewko, Małociechowo, Parlin, Luszkowo, Luszkówko, Wałdowo, Zbrachlin, Topolno, Trępel, Grabówko, Grabowo, Rudki, Konstantowo, Cieleszyn, Mirowice i Zawada – 10.09.2020 r. (czwartek).

Odpady (pochodzące tylko z gospodarstw domowych), w wyznaczonym terminie, muszą być wystawione przed posesją do godz. 6.00.

Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Marek Stec


KURENDA WÓJTA GMINY PRUSZCZ z dnia 19 sierpnia 2020r.
Szanowni mieszkańcy,
Od 1 września 2020 r. na terenie gminy Pruszcz będzie funkcjonował darmowy autobusowy transport publiczny o charakterze użyteczności publicznej. Oznacza to, że bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania pasażera, będzie można podróżować pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie naszej gminy, bez uiszczania żadnych opłat za przejazd. Autobusy będą kursowały w dni robocze od poniedziałku do piątku ( tj. nawet w dni wolne od nauki szkolnej). Darmowy transport dotyczy wyłącznie gminnych przewozów autobusowych na terenie gm. Pruszcz.

Uwaga!
Darmowe przejazdy nie dotyczą powiatowych przewozów autobusowych na trasie Serock – Pruszcz – Świecie (dla odróżnienia na tej linii kursuje mniejszy pojazd tj. bus). W tym wypadku należy uiścić opłatę za przejazd wg obowiązującego cennika.

Darmowy gminny transport autobusowy dotyczy okresu od 1 września do 31 grudnia 2020 r. Kwestia utrzymania się darmowego transportu po tym terminie, czyli od stycznia 2021 r. jest uzależniona od decyzji rządzących, dotyczącej  utrzymania bądź obniżenia, czy też podwyższenia kwoty dopłaty, o czym będę Państwa na bieżąco informował. Na podstawie aktualnych przepisów, kwota dopłaty umożliwiająca Gminie Pruszcz organizację darmowego transportu, obowiązuje wyłącznie do końca roku 2020.

Więcej informacji pod nr telefonu: (52) 562 43 21, biuro nr 2 w Urzędzie Gminy w Pruszczu.
Rozkłady jazdy dostępne na stronie www.pruszcz.pl  (Zakładka „Gmina”  „Transport”  „Rozkłady jazdy”)

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz WądołowskiKURENDA

z dnia 02.07.2020r. dot. składania wniosków na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wójt Gminy Pruszcz zachęca rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 lipca 2020r. do 7 lipca 2020r. (do wtorku) - krótki termin uwarunkowany jest wykorzystaniem na dzień dzisiejszy krajowego limitu pomocy de minimis w 97,55%.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.pruszcz.pl oraz w Urzędzie Gminy – biuro nr 2, punkt podawczy.
Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów w 2020 roku, o dokładnym terminie realizacji będziemy Państwa informować telefonicznie. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - biuro nr 2, tel. 52 562 43 21.
Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski


KURENDA Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20.04.2020 dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego

Drodzy Mieszkańcy,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem koronawirusa, uznałem,  iż w trosce o Wasze zdrowie oraz zdrowie pracowników firmy odbierającej odpady należy przesunąć zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowaną w dniach 13-14 maja 2020r. na okres letnio-jesienny.
O nowym, dogodnym terminie zbiórki będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jednocześnie przypominam o możliwości bezpłatnego przekazania we własnym zakresie w/w odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego  w Małociechowie, który czynny  będzie już  od 6 maja 2020r.  w każdą środę w godz. od 8 00 do 14 00.

Wójt Gminy Pruszcz
 Dariusz Wądołowski